Akustikundertak

Akustikundertak finns i flera olika system som uppfyller olika krav.

Varje system har sina specifika egenskaper, kantutformning, format och yta som har utvecklats för att passa till speciella ändamål.